TOIMINTATERAPIAA MONIPUOLISESTI
Lahden Toimintaterapiapalvelu antaa toimintaterapiaa ja sensorisen integraation terapiaa lapsille ja varhaisnuorille.

Toimintaterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, joka perustuu toiminnan terapeuttiseen käyttöön ja lapsen ja terapeutin väliseen vuorovaikutukseen. Lapsen sensorisen integraation terapia (ASI-terapia) on lääkinnällistä kuntoutusta ja menetelmää käyttävät sensorisen integraation teoriaan ja terapiaan erikoistumiskoulutuksen käyneet terapeutit. Terapia toteutuu lapsen luontaisen toiminnan ja leikin avulla tarkoin suunnitellussa terapiaympäristössä. Terapian tavoitteena on tukea lapsen kehitystä, toimintakykyä ja omatoimisuutta, vahvistaa lapsen suoriutumista kotona, päivähoidossa ja koulussa.

Terapiassa toimitaan yhteistyössä kodin, lapsen muun toimintaympäristön ja lapsen hoitoon osallistuvien terveyden- ja sosiaalihuollon toimijoiden kanssa. Toimintaterapia on luottamuksellista.

Lahden Toimintaterapiapalvelu on KELA:n palveluntuottaja sekä Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän (PHHYKY) palvelusetelituottaja.

Kun lapsella on voimassaoleva kuntoutussuunnitelma KELA:lle, terapia toteutuu KELA:n maksusitoumuksella. Terapia voi toteutua myös vakuutusyhtiön maksusitoumuksella, PHHYKY:n palvelusetelillä, lastenpsykiatrian maksusitoumuksella tai itsemaksavana. Toimintaterapian tarve perustuu huolelliseen toimintaterapia-arviointiin.