PALVELUT

LASTEN JA VARHAISNUORTEN SENSORISEN INTEGRAATION TOIMINTATERAPIA

Lasten toimintaterapia on tavoitteellista toimintaa, jossa terapiamuotona on pääasiassa leikki. Lapselle luontaisena ja motivoivana toimintana leikki tarjoaa sopivia haasteita, onnistumista ja oivaltamista sekä mielihyvää. Joskus leikkimisen vaikeuksien taustalta löytyy aistitiedon käsittelyn ja aistisäätelyn vaikeuksia, jolloin lapsi tarvitsee erityistä ohjausta ja turvallista ja luottamuksellista vuorovaikutussuhdetta terapeutin kanssa.

Leikki herättää usein sisäisen halun kehittyä. Rikastettu terapiaympäristö virittää lasta leikkimään, käyttämään kehoaan ja oppimaan. Tämän vuoksi sensorisen integraation toimintaterapia toteutuu toimitiloissamme.

TOIMINTATERAPIATARPEEN ARVIOINTI

Lahden Toimintaterapiapalvelulla on käytössään standardoituja toimintaterapeuttien käyttämiä testejä, kuten M-FUN, Beery VMI, SPM ja sensomotoristen valmiuksien strukturoitu havainnointi. Testien lisäksi arviointiin kuuluu lähiympäristön, kuten kodin, päivähoidon ja koulun haastattelu, jonka avulla kartoitetaan lapsen suoriutumista luonnollisessa arkiympäristössään.

LAPSEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN OHJAUS

Toimintaterapeuttimme tekevät tiivistä yhteistyötä kodin, päivähoidon ja koulun kanssa. Ohjauskäynneillä pyritään löytämään keinoja, jotka tukevat ja helpottavat lapsen osallistumista ja suoriutumista arjen jokapäiväisissä toiminnoissa.

Palvelemme KELA:n asiakkaita seuraavien kuntien alueella:
Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki, Sysmä